Nasze usługi

Księgi

rachunkowe

 • Prowadzenie ksiąg spółek prawa handlowego ( z o.o., komandytowe ), spółek osobowych ( spółki jawne, cywilne ), osób fizycznych oraz stowarzyszeń,
 • przygotowanie polityki rachunkowości wraz z zakładowym planem kont,
 • opracowanie zasad obiegu dokumentów
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku PIT oraz CIT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • składanie w imieniu Klienta miesiecznych i rocznych deklaracji i podatkowych,

Dokumentacja

kadrowo-płacowa

 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji związanej z zawarciem umowy o pracę, umowy o zlecenia, umowy o dzieło
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • przygotowanie list płac i comiesięcznych raportów rozliczeniowych dla ZUS,
 • rozliczanie urlopów i zwolnień lekarskich,
 • przygotowanie rocznych rozliczeń podatkowych dla pracowników,
 • kontrola terminów badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • przygotowanie sprawozdań do PEFRON,

Książka

Przychodów i rozchodów

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie dostarczonych przez klienta dokumentów, dowodów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
 • składanie w imieniu Klienta miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych.

Ewidencja przychodów

dla celów zryczałtowanego podatku od przychodów

 • prowadzenie ewidencji przychodów.
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • składanie w imieniu Klienta miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych.

Inne

 • usługi doradztwa podatkowego
 • reprezentowaniee przed organami podatkowymi i udział w postępowaniach kontrolnych,
 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej, przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • przygotowanie deklaracji PCC,

copyright © 2024 all rights reserved merkury

made with by NET-atak